Skip to main content

LUXWAY – Curators of home design & technology

COMUNICACIÓ GRÀFICA | GESTIÓ WEB | FOTOGRAFIA

Luxway és una empresa de disseny d’interiors i gestió de la construcció. En aquest cas, hem treballat en: redefinir la imatge corporativa, dissenyar i programar la web i també generar nous continguts (tant textos com fotografies) per definir l’empresa i presentar els seus projectes.

Amb la col·laboració de: Andrea Perez-Hita (vídeos) i Blanca Escoda (textos).

LUXWAY – 2019